ภ.จว. ในสังกัด ภ.4
สภ.ในสังกัด ภ.จว.นค.
กระทรวง/ทบวง/การศึกษา

สถานีวิทยุ..คลายเคลียด
สำนักงานคุ้มครองพҹ
กฎหมาย
     พ.ร.บ.
    สำนักงานสลากกินแบ่งฐบาล
พ.ต.อ.อนุสรณ์  มั่งมี
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเซกา
  ŧ¤
ข้อมูลสภ.เซกา
  ประวัติ อ.เซ
  ผู้บังคับบั
 กต.ตร.สภ.
  คณะรัฐมนตร
  คำสั่ง ตร.
  ประกาศ คำสั่ง ภ.4
  คำสัง ศส.แห่ҵ
 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำǨٸ
ข่าวสารบ้านเมือง
ศูนย์รวมข้อมูลเครือข่าย
องค์กรส่วนท้องถิ
   สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย
   ข้อมูลประชากร อ.เซกา
  ӹѹ˭ҹ
   9 ตำบล 135 หมู่บ้าน
   เทศบาลตำบลศรีพนา  
   เทศบาลตำบลท่าสะอาด  
   อ.บ.ต.เซกา    
   เทศบาลตำบลซาง 
   อ.บ.ต.หนองทุ่ม
   อ.บ.ต.ท่ากกแดง 
   อ.บ.ต.ท่าสะอาด   
   อ.บ.ต.ป่งไฮ 
   อ.บ.ต.น้ำจั้น 
   อ.บ.ต.โสกก่าม 
   อ.บ.ต.บ้านต้อง 
" ..ૡ ѡҵ˳"  ѹ 17 Ҥ 2559 07.30 ....͹ó ..ૡ ҪõǨ .ૡ Ѻૡ ȺŵӺվ ͤ ЪҪ ѡҵ˳ ͧѹ͡
โครงการปลูกต้นกล้วยคนละกอ และโครงการขอแรงดำนา ตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556-2559 ได้ตระหนักถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการสอดคล้องต่อวิถีการดำรงชีพของข้าราชการตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โทร.042-489-113, โทรสาร 042-489-491
Facebook :สถานีตำรวจภูธรเซกา
E-mail :
   
ผู้ดูแลเว็บไซต์
Pol.Sen.Sgt.Maj.Phonchai Watcharatham


ศทส.สภ.เซกา
โทร.042-489-491